อัตตา

ฉันพอใจที่จะอยู่ในโลกแคบๆของตัวเอง  มีประโยชน์อะไรที่ต้องตายเพื่อสิ่งที่เราเห็นว่าไร้สาระ? ฉันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เธอแต่ละคนเชื่อนั้นเป็นเรื่องไร้สาระ ฉันยกย่องทุกคนที่ยอมตายเพื่อสิ่งที่ตัวเองศรัทธา แต่มนุษย์แต่ละคนก็มีความสิทธิในการกำหนดคุณค่าชีวิตของตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีใครเห็นตรงกับเรา และในเมื่อเราต้องการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เสรีภาพจึงจำเป็นต้องมีขอบเขต ฉันไม่ได้หมายความว่าสังคมต้องมีกฎหมายบังคับเสมอไป แค่เรารู้สึกเห็นอกเห็นใจกันและกัน ก็คงพอที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้แล้วกระมัง?

ลองสูดลมหายใจเข้าและออกลึกๆ อย่างน้อยร่างกายก็ยังต้องการสติปัญญาของเราอยู่ และจิตวิญญาณก็ยังคงต้องอาศัยร่างกายเพื่อดำรงชีพ ในโลกที่ไม่มีอะไรจริงแท้ เหตุผลเป็นเพียงเรื่องของรสนิยม ชอบเหตุผลแบบไหนก็เสพแบบนั้น ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดในสิ่งที่เราเชื่อ ในเมื่อไม่มีใครอยากฟัง

ฉันคงเป็นคนเห็นแก่ตัว และฉันก็ไม่รู้สึกผิดอะไรที่ไม่คิดจะทำอะไรในสถานการณ์อย่างที่เป็นอยู่ เพราะฝูงชนไม่ต้องการความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลอย่างฉัน หากเธอเชื่อในสิ่งที่เธอกำลังเชื่อ ลองสูดหายใจลึกๆอีกครั้ง ว่าคนที่ทำให้เธอเชื่อแบบนั้น เขาหรือเธอคนนั้นเชื่อแบบที่ตัวเองพูดหรือไม่ คนเหล่านั้นที่กำลัง "นำ" เธอ มีค่าพอที่เธอจะทุ่มเทชีวิตให้หรือไม่ หรือ แม้แต่สิ่งที่เธอเชื่อว่าคืออุดมการณ์ที่เธอยึดมั่น ก็อาจเป็นแค่ถ้อยคำสวยหรูที่เอามาใช้ในสถานการณ์เฉพาะเท่านั้น พรุ่งนี้ "ผู้นำ" ของเธอก็อาจจะลืมสิ่งนั้นก็ได้

ในที่สุดแล้ว ประเทศไทยไม่มีความหมายอะไรในแผนที่โลก จะแตกเป็นสิบเป็นร้อยประเทศ มนุษย์อีกว่า 6 พันล้านคน ก็ไม่เดือดร้อน คนที่ใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ต่างหากที่จะลำบาก เมื่อพี่น้องมาทำร้ายกันเอง

เคารพตนเอง เห็นใจผู้อื่น โลกกว้างใหญ่กว่าใจคนมากนัก...

Comment

Comment:

Tweet

ฉันชอบบทความของคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะฉัน คิดว่าแนวคิดฉันคล้ายๆคุณค่ะbig smile

#4 By (101.109.193.213|101.109.193.213) on 2014-03-01 08:50

ฉันชอบบทความของคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะฉัน คิดว่าแนวคิดฉันคล้ายๆคุณค่ะbig smile

#3 By (101.109.193.213|101.109.193.213) on 2014-03-01 08:50

ฉันชอบบทความของคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะฉัน คิดว่าแนวคิดฉันคล้ายๆคุณค่ะbig smile

#2 By (101.109.193.213|101.109.193.213) on 2014-03-01 08:50

เขียนบทความได้ดีมากท่าน

#1 By ผลบอล (60.239.19.72) on 2011-08-03 09:12

GiBB☯ View my profile

Hate Me $0.01 : Design by my webzer.net